Teamontwikkeling met paarden

Het inzetten van paarden biedt een extra perspectief op vraagstukken. Paarden reageren namelijk in het hier en nu, gaan voorbij aan de gestelde vraag of ingebrachte onderwerp en reageren op wat is en wat ontbreekt. Wat de ontmoeting tussen mens en paard telkens weer bijzonder maakt. Zet de wijsheid van de kudde in om het team zijn volledig potentieel te laten benutten. 

De kracht van de kudde


De kracht van de kudde zit in de afstemming onderling. Wat is er nodig op ieder moment om te kunnen anticiperen op de omstandigheden. Op wat buiten de kudde is en wat binnenin de kudde benodigd is.  De onderlinge afstemming en harmonie, een geheel vormen, is in ieder paard aanwezig. Bijdragen aan wat nodig is in het geheel is van levensbelang.

In het contact met de paarden en in de metaforen over paarden en kuddes valt voor de mens veel te ervaren en leren. Het inzetten van paarden biedt een extra perspectief op vraagstukken. Paarden reageren namelijk in het hier en nu, gaan voorbij aan de gestelde vraag of ingebrachte onderwerp en reageren op wat is en wat ontbreekt. Wat de ontmoeting tussen mens en paard telkens weer bijzonder maakt. 

TEAMONTWIKKELING MET PAARDEN

Samenwerking en communicatie wordt effectiever

Elkaar begrijpen is nog niet zo makkelijk. Vaak worden er veel woorden gebruikt om uit te leggen wat wordt bedoeld. Echter non verbale communicatie is 93% van onze totale communicatie. Tussen wat we zeggen, laten zien in gedrag en wat we bedoelen zit vaak een discrepantie. De communicatie wordt dan als incongruent ervaren en kan invloed hebben op de samenwerking. De paarden zijn een prachtige spiegel om de communicatie en samenwerking op een andere manier te belichten en te verstevigen. 

Heldere doelstellingen

Een nieuwe samenstelling van het team, opstellen jaarplannen of  start van een project is paardencoaching een handige tool om in te zetten. Verheldering vooraf voorkomt gedoe tussentijds of achteraf. Wat is de doelstelling en welke verwachten heeft men van elkaar?  En wat is zeker wél nodig en wat valt er te laten om tot het gewenste resultaat te komen? De werkvormen die gebruikt worden geven inzicht en informatie die direct toepasbaar is in de werkomgeving. 

Inzicht in elkaars waarden en potentieel

Een groep mensen wordt vaak zomaar een team. In een efficiënt en effectief draaiend team wordt het volledig potentieel van ieder teamlid benut. Om echt een team te zijn is van belang elkaars kwaliteiten te kennen én in te zetten op het juiste moment.  Openheid over  wat belangrijk voor je is, welke verlangens je hebt en welk potentieel nog benut kan worden  gevoelens biedt vaak nieuwe ingangen voor ontwikkeling, prestaties en resultaten.

Gedragspatronen en dynamieken worden helder

De sturingen achter ons gedrag die wij als mens hebben zijn vaak onbewust. 98%  van wat wij doen is onbewust. In een andere context worden sturingen en dynamieken vaak sneller zichtbaar. Welke onbewuste sturingen zijn van kracht binnen het team en de organisatie? Welke invloeden in de omgeving hebben effect en welke invloeden binnen het team en/of organisatie zijn van kracht. Meer bewustwording zorgt voor verandering.

VOORDELEN TEAMONTWIKKELING MET PAARDEN

1) In een andere context dan de werkvloer worden de patronen en  

    gedragingen in aanwezigheid van het paard zichtbaar.
2) De ervaring in contact met het paard geeft verrassende nieuwe
     perspectieven.
3) In het contact met het paard wordt het onderlinge contact op een
     andere laag voelbaar.
4) Onbewuste sturingen en gedragingen worden zichtbaar bij de  
     paarden.  Wat wordt ingesloten en wat wordt uitgesloten. 
5) Metaforen en verhalen van het reflectiemoment en de ervaringen  
     bij de paarden dragen in de toekomst bij aan het functioneren van  
     het team.  

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN

Wij kijken graag met je mee hoe Paardencoaching binnen de ontwikkeling van het team of een project een rol van betekenis kan spelen. Wanneer je een offerte aanvraagt nemen we graag contact met je op om het doel en de invulling van het programma te bespreken.